Hlavnými aktivitami divízie je opracovanie odliatkov, ocele, výroba zváraných konštrukcií, montáž skupín a kompletných strojov a výroba strojných celkov pre odvetvia ťažkého strojárstva, energetiky, železničnej dopravy, výroby plastov, polygrafie a ďalších.

Prioritnou ambíciou je byť systémovým dodávateľom v oblasti opracovania, montáže a vývoja strojných celkov so zameraním na spokojnosť zákazníka.

Sortiment podľa technológie opracovania:

Kubické dielce

  • zvarence, výpalky, odliatky, výkovky
    • do 4 000 x 2 500 x 1 250 mm
    • stôl 2 200 x 1 800

Rotačné dielce

  • valcový program
    • ø do 1 000 mm prírubové
    • ø do 700 mm a dĺžky 3 000 mm
    • ø do 535 a dĺžky 6 000 mm, hmotnosť max. 6 t
    • brúsenie ø do 630 a dĺžky 4200 mm, hmotnosť max. 6 t

Sortiment podľa technológie opracovania(pokračovanie):

  • montážne skupiny do hmotnosti 8 t vrátane elektrickej, pneumatickej, hydraulickej montáže a funkčných skúšok)
  • zváranie MIG, MAG, TIG/WIG, MMA
  • vyiskrovanie zlomených nástrojov
  • galvanické opravy
  • oprava chromovaných povrchov „Alfachrom“
  • výroba ozubených kolies ø do 1 100 mm modul 1 – 12

Sortiment – podľa materiálu:

  • dodávky materiálu s opracovaním – železné a neželezné kovy
  • opracovanie zákazníkom dodaných materiálov (GG, GGG, GS, železné a neželezné kovy)

Strojný park

(stroje bez numerického resp. počítačového riadenia pracovných osí)

  1. Sústruhy horizontálne
    • Maximálne rozmery obrobku: Dmax  = 530 mm, Lmax = 6000 mm
    • Dosahovaná presnosť: od IT9
    • Značky strojov: SM16,RM25, SUI40, SUI50, SUI80, SN50, SUI63, SUI 80RP, SUS 80, UD 801 DE
  2. Sústruhy vertikálne
    • Maximálne rozmery obrobku: Dmax =1250 mm, Lmax = 710 mm 
    • Dosahovaná presnosť: od IT8
    • Značky strojov: SKJ 12A
    • Počet strojov: 1
  3. Frézky vertikálne a horizontálne
    • Maximálne rozmery obrobku: x =  1600mm, y= 400mm
    • Dosahovaná presnosť: od IT8
    • Značky strojov: FGU32, FGS25/32, FA4AU, FGSH40
  4. Vŕtačky vertikálne
    • Maximálne rozmery obrobku: x =  1600mm, y = 600mm z = 1400
    • Dosahovaná presnosť: od IT11
    • Značky strojov: VR4A,VR6A,VO50
  5. Brúsky na plocho
    • Maximálne rozmery obrobku: x =  1000 mm, y= 300mm z= 250mm
    • Dosahovaná presnosť: od IT5
    • Značky strojov: BPH 320 A, BPV 300, BRH 20.05
  6. Brúsky na guľato
    • Vnútorné
      • Rozmerové charakteristiky obrobku: Dmin = 10 mm, Dmax = 250 mm, Lmax = 150 mm
      • Dosahovaná presnosť: od IT5
      • Značky strojov: BDU 250A
    • Vonkajšie
      • Maximálne rozmery obrobku: Dmax = 630 mm, Lmax = 4000 mm
      • Dosahovaná presnosť: od IT5
      • Značky strojov: BHU 32A, BUC63B, BHV50A,BU28
    • CNC brúska BUC 63-3000 CNC
      • Maximálne rozmery obrobku: Dmax = 630 mm Lmax = 3000 mm
      • Dosahovaná presnosť: od IT5
      • CNC systém Fanuc
  7. Frézovanie  ozubenia (odvaľovacie, obrážacie a hobľovacie zariadenia na výrobu ozubenia)
    • Ozubenia: Valcové, kužeľové, šnekové

    • Zuby: Priame, šikmé

    • Vonkajšie ozubenie
      • Rozmerové charakteristiky obrobku: Dmax = 1200 mm, mmax=10mm
    • Vnútorné ozubenie
      • Rozmerové charakteristiky obrobku: Dmax = 400 mm, mmax=6mm

      • Dosahovaná presnosť: od  St. 7

      • Značky strojov: FO-6, FO-10, OHO20, OH6, MAAG, PFAUTER, ZSTWK.

  8. Hobľovačky, obrážačky a preťahovačky
    • Obrážanie
      • Rozmerové charakteristiky obrobku: Dmax = 650 mm z =450

      • Dosahovaná presnosť: od IT9

      • Značky strojov: HOV 25, STANKOIMPORT 7D430

    • Preťahovanie
      • Rozmerové charakteristiky obrobku: Dmax = 500 mm, Lmax=300mm

      • Dosahovaná presnosť: od IT8

      • Značky strojov: STANKOIMPORT

  9. Vyvažovačka
    • Rozmerové charakteristiky obrobku: Dmax = 300 mm, Lmax = 3400 mm, mmax=350kg

    • Dosahovaná presnosť: od IT8

    • Značky strojov: TIRARAVENSTEIN

NC a CNC sústruhy horizontálne

    • Značka stroja: SPR 63 NC
    • Dosahovaná presnosť polohovania: 0,01 mm
    • Maximálne rozmery obrobku: Dmax = 320 mm, Lmax = 350 mm 
    • Počet strojov: 2
    • Ďalšie funkcie: Možnosť automatického podávania polotovaru do Dmax=63mm
    • Značka stroja: Weiler 1000
    • Dosahovaná presnosť polohovania: 0,01 mm
    • Maximálne rozmery obrobku: Dmax = 1000 mm, Lmax = 3000 mm 
    • Počet strojov: 1
    • Značka stroja: MASTURN 70 CNC
    • Dosahovaná presnosť polohovania: 0,01 mm
    • Maximálne rozmery obrobku: Dmax = 720 mm, Lmax = 3000 mm
    • Počet strojov: 1
    • Značka stroja: SKT 28LM
    • Dosahovaná presnosť polohovania: 0,01 mm
    • Maximálne rozmery obrobku: Dmax = 415 mm Lmax = 1070mm
    • Ďalšie funkcie: Poháňané nástroje a “C“ os
    • Počet strojov: 1
    • Značka stroja: MD5 SS CNC
    • Dosahovaná presnosť polohovania: 0,01 mm
    • Maximálne rozmery obrobku: Dmax = 400 mm, Lmax = 1100 mm 
    • Počet strojov: 1
    • Ďalšie funkcie: Poháňané nástroje a “C“ os
    • Značka stroja: SKT 400
    • Dosahovaná presnosť polohovania: 0,01 mm
    • Maximálne rozmery obrobku: Dmax = 535 mm, Lmax = 1200mm 
    • Počet strojov: 1
    • Značka stroja: UD 802 CNC – Schaerer
    • Dosahovaná presnosť polohovania: 0,01 mm
    • Maximálne rozmery obrobku: Dmax = 520 mm Lmax = 4000 mm 
    • Počet strojov: 1

CNC sústruhy vertikálne

    • Značka stroja: SKJ 10CNC
    • Dosahovaná presnosť polohovania: 0,01 mm
    • Maximálne rozmery obrobku: Dmax = 1000 mm, Lmax =1000 mm 
    • Počet strojov: 1

CNC frézky

    • Značka stroja: FGS 40CNC
    • Dosahovaná presnosť polohovania: 0,01 mm
    • Rozsah pohybu osi: x = 800 mm  y = 400 mm  z = 500 mm
    • Počet strojov: 1

NC vyvŕtavačky

    • Značka stroja: WHN9B
    • Dosahovaná presnosť polohovania: 0,05 mm
    • Rozmery upínacieho stola: 1120 x 990 mm
    • Rozsah pohybu osi: x = 1200 mm  y = 900 mm z = 650 mm
    • Počet strojov: 1
    • Značka stroja: WHN10 NC
    • Dosahovaná presnosť polohovania: 0,03 mm
    • Rozmery upínacieho stola: 1100×1100 mm
    • Rozsah pohybu osi: x = 1200 mm  y = 900 mm z = 650 mm
    • Počet strojov: 1
    • Značka stroja: WD130
    • Dosahovaná presnosť polohovania: 0,03 mm
    • Rozmery upínacieho (otočného) stola: 2000×2000 mm
    • Rozsah pohybu osi: x = 3200 mm  y = 1250mm z = 1000 mm
    • Prídavné zariadenia: otočný stôl
    • Počet strojov: 1

NC a CNC vŕtačky

    • Značka stroja: VXR 50 NS632A
    • Dosahovaná presnosť polohovania: 0,02 mm
    • Rozsah pohybu osi: x = 600 mm  y = 400 mm z = 400 mm
    • Počet strojov: 1
    • Značka stroja: VXR 50 NS316
    • Dosahovaná presnosť polohovania: 0,02 mm
    • Rozsah pohybu osi: x = 600 mm  y = 400 mm z = 400 mm
    • Počet strojov: 1

CNC obrábacie centrá vertikálne

    • Značka stroja: DECKEL-MAHO C100V
    • Dosahovaná presnosť polohovania:0,01 mm
    • Rozmery upínacieho stola: 1250 x 800 mm
    • Rozmery technologickej palety: 760 x 460 mm
    • Rozsah pohybu osi: x = 1000 mm   y = 800 mm   z = 600 mm
    • Prídavne zariadenia: Výmenník paliet (2 palety)
    • Počet strojov:1
    • Značka stroja: MATEC 30L
    • Dosahovaná presnosť polohovania: 0,01 mm
    • Rozmery upínacieho stola: 2500 x 1050mm
    • Rozsah pohybu osi: x = 2000 mm  y = 1000 mm  z = 600 mm
    • Prídavne zariadenia: Možnosť rozdeliť stôl na dve samostatné pracoviská
    • Počet strojov: 1
    • Značka stroja: MCV 1000 -Power
    • Dosahovaná presnosť polohovania: 0,01 mm
    • Rozmery upínacieho stola: 1300 x 670mm
    • Rozsah pohybu osi: x = 1016 mm  y = 610 mm  z = 720 mm
    • Počet strojov: 1
    • Značka stroja: Feeler 2215
    • Dosahovaná presnosť polohovania: 0,01 mm
    • Rozmery upínacieho stola: 2200 x 1100 mm
    • Rozsah pohybu osi: x = 2120 mm  y = 1400 mm  z = 750mm
    • Počet strojov: 1

CNC obrábacie centrá horizontálne

    • Značka stroja: Buckhard & Weber MC60H
    • Dosahovaná presnosť polohovania: 0,01 mm
    • Rozmery technologickej palety: 630 x 630 mm
    • Rozsah pohybu osi: x = 800 mm   y = 600 mm   z = 600 mm
    • Prídavne zariadenia: Výmenník paliet (8 a10 paliet)
    • Značka stroja: TAJMAC – ZPS H 63   / H800      
    • Dosahovaná presnosť polohovania: 0,01 mm
    • Rozmery technologickej palety: 800 x 630 mm
    • Rozsah pohybu osi: x = 1010 mm  y = 800 mm  z = 1010 mm
    • Prídavne zariadenia: Výmenník paliet (2 palety)
    • Počet strojov: 2
    • Značka stroja: TOS WHQ 13 NC
    • Dosahovaná presnosť polohovania: 0,01 mm
    • Rozmery upínacieho stola: 2200 x 1800 mm
    • Rozsah pohybu osi: x = 3500mm/4000mm  y = 2000mm/2200mm  z = 1250mm
    • Počet strojov: 2
    • Značka stroja: Hyundai – Kia HX630
    • Dosahovaná presnosť polohovania: 0,008 mm
    • Rozmery upínacieho stola: 630 x 630 mm
    • Rozsah pohybu osi: x = 1085mm  y = 850mm  z = 850mm
    • Počet strojov: 1
    • Značka stroja: DAEWOO HP500
    • Dosahovaná presnosť polohovania: 0,008 mm
    • Rozmery upínacieho stola: 500 x 500 mm
    • Rozsah pohybu osi: x = 800mm  y = 700mm  z = 750mm
    • Počet strojov: 1
    • Značka stroja: WH 10 CNC
    • Dosahovaná presnosť polohovania: 0,01 mm
    • Rozmery upínacieho stola: 1000×1000 mm
    • Rozsah pohybu osi: x = 1250 mm  y = 1100 mm  z = 940mm
    • Počet strojov: 1

Druh tepelného spracovania:

  • Žíhanie na zníženie vnútorného pnutia
  • Žíhanie na mäkko
  • Normalizačné žíhanie
  • Rekryštalizačné žíhanie
  • Kalenie
    • a, do vody
    • b, do oleja
    • c, na vzduchu („samokaliace“ materiály)

 

Pece na tepelné spracovanie:

    • Typ pece: Komorová pec
    • Maximálne rozmery obrobku: 1100x600x500 mm
    • Snímanie teploty a času: digitálne so zápisom
    • Počet zariadení: 1
    • Typ pece: Šachtová pec
    • Maximálne rozmery obrobku: d800x1400 mm
    • Počet zariadení: 1
    • Typ pece: Šachtová pec
    • Maximálne rozmery obrobku: d850x1000 mm
    • Počet zariadení: 1

Nosnosť žeriavov:

  • Nad obrábacími strojmi 5t, 3t, manipulátory 250-1000kg.
  • Malá montážna hala 8t, 3t.
  • Veľká montážna hala 20t

Galéria