by Strojchem Strojchem

Radi by sme Vás ubezpečili, že aj napriek mimoriadnej situácie spojenej s vypuknutím Covid-19, CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. pokračuje s výrobou.

V súlade s vládnymi požiadavkami sme zaviedli preventívne opatrenia, aby sme ochránili zdravie našich zamestnancov a udržali  našu výrobu v chode.

Všetky obchodné činnosti prebiehajú bez zmeny a sme pripravený vybaviť všetky Vaše požiadavky.

Základné pravidlá

  • osobné obchodné rokovania a návštevy sú do odvolania pozastavené
  • na komunikáciu využívať bežné komunikačné nástroje: email, telefón, videokonferencie,..
  • každému vstupujúcemu šoférovi privážajúcemu tovar bude zmeraná teplota
  • vstup do areálu bude zamedzený všetkým osobám so zistenou teplotou nad 38°C, resp. príznakmi virózy ako aj všetkým osobám bez respirátora, chirurgického rúška alebo inej textilnej ochrany tváre
  • pri všetkých činnostiach dodržiavať osobný odstup (najmenej 2 metre), prísne dodržiavať zákaz fyzického kontaktu ako je podávanie rúk apod.
  • riadiť sa pokynmi strážnej služby  a pokynmi zobrazenými pri vstupe do spoločnosti

Dúfame, že sa situácia čoskoro zlepší a tešíme sa na pokračovanie našej dobrej spolupráce.