Overovanie digitálnych tachografov druhej generácie VDO

by Strojchem

Vážení zákazníci,

od októbra tohoto roku naša autorizované metrologické pracovisko rozšírilo svoje aktivity overovaním digitálnych tachografov druhej generácie VDO,

ktoré sú nových autách nad 3,5 tony nevyhnutnosťou. Naši pracovníci sú profesionálne vyškolení na overovanie nie len analógových ale aj digitálnych tachografov.

V prípade akýchkoľvek otázok sme tu pre Vás.

Zmena právnej formy spoločnosti

by Strojchem

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1. septembra 2019 došlo k zmene právnej formy spoločnosti STROJCHEM, a.s. na spoločnosť s ručením obmedzeným. Nové obchodné meno je CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o.

Zmenou právnej formy ostáva právna subjektivity spoločnosti nedotknutá, ostávajú jej všetky identifikačné údaje (IČO, IČ DPH, bankové účty a pod.) a všetky oprávnenia, licencie, na základe ktorých podnikala pred zmenou právnej formy. Všetky kontaktné údaje spoločnosti, ako sídlo spoločnosti, telefónne a faxové čísla, e-mailové adresy ostávajú nezmenené.

Ocenenie HN Clubu

by Strojchem

Najzdravšie firmy z Prešovského kraja si prebrali ocenenia HN Clubu

Výkonný riaditeľ, Ing. Marián Kuruc, dňa 25. Júna 2019, v hoteli Villa Plaza v Prešove prebral ocenenie, ktoré nás radí medzi TOP najzdravších firiem Prešovského kraja. Podujatie organizovali Hospodárske noviny, ktoré spolu so svojimi partnermi zo spoločností UniCredit bank, Delloitte a Bisnode zostavili rebríček, s cieľom oceniť zdravé firmy a podporiť podnikateľské prostedie.

Rozširujeme strojný park

by Strojchem

Novým prírastkom do nášho strojného parku bude obrábacie portálové CNC centrum SF-4127, ktoré rozšíri naše možnosti opracovania o súčiastky až do dĺžky 4100mm, čo umožní ponúknuť našim zákazníkom komplexnejšie možnosti výroby strojných celkov.