Hlavnou činnosťou divízie je výroba, montáž a dodávka automatických baliacich strojov, periférnych zariadení a automatických liniek.

Sortiment:

 • horizontálne baliace stroje typu „flow-pack”, ktoré umožňujú balenie rôznych druhov pevných potravinárskych a nepotravinárskych produktov.
 • baliace stroje BH-07W a BH-08B (flexibilita prestavenia parametrov)
 • stroj BH 11 (technické riešenie umožňuje jednoduché výmeny ponúkaných variant pozdĺžneho zvárania a jednoduchú výmenu ponúkaných opcií)

Horizontálne baliace automaty BH-07 BaR, BH-08 BaR,BH-10 BaR

 • kontinuálne pracujúce, počítačom riadené stroje určené pre zákazníkov so širokým sortimentom balených výrobkov, alebo častou zmenou baleného výrobku, kde sa prejaví ich flexibilita
 • zadávanie parametrov riešené cez kontaktný displej typu „touch screen“
 • programové vybavenie stroja umožňuje voľbu komunikačného jazyka – nemecký, anglický, poľský, ruský a maďarský jazyk
 • možnosť naprogramovať do 99 výrobkov
 • určené pre poloautomatické a automatické baliace linky, kde môžu komunikovať s rôznymi technologickými zariadeniami
 • sú vhodné na balenie výrobkov pravidelných tvarov a vyhovujúcej pevnosti:
 • potravinárske výrobky (napr. wafle, čokoláda, perníky)
 • priemyselné výrobky (napr. mydlo, obväzy)
 • výrobky je možné baliť na podložkách, prípadne krabičkách

Periférne zariadenia

 • aplikátor inertného plynu na predĺženie trvanlivosti výrobkov (syry, plnené bagety, záviny)
 • zakladanie do zvaru (zariadenie na založenie fólie prečnievajúcej cez obrys šírky výrobku; má význam pre vysoké, pravidelné výrobky, kde zlepšuje vonkajší vzhľad výrobku a jeho vymedzenie vo vnútri obalu)
 • dátumovačky (páska, rotačná matica dry touch, ink-jet)

Obalové materiály

 • tepelne zvárateľné fólie (na báze PP)
 • kombinované fólie (na báze PP v kombinácii PE, PET,PP, Al a pod.)
 • fólie uzatvárateľné studeným zvarom
 • obalové materiály môžu byť číre, alebo potlačené nekonečnou, resp. orientovanou potlačou

Galéria