Zmena právnej formy spoločnosti

by Strojchem

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1. septembra 2019 došlo k zmene právnej formy spoločnosti STROJCHEM, a.s. na spoločnosť s ručením obmedzeným. Nové obchodné meno je CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o.

Zmenou právnej formy ostáva právna subjektivity spoločnosti nedotknutá, ostávajú jej všetky identifikačné údaje (IČO, IČ DPH, bankové účty a pod.) a všetky oprávnenia, licencie, na základe ktorých podnikala pred zmenou právnej formy. Všetky kontaktné údaje spoločnosti, ako sídlo spoločnosti, telefónne a faxové čísla, e-mailové adresy ostávajú nezmenené.

Ocenenie HN Clubu

by Strojchem

Najzdravšie firmy z Prešovského kraja si prebrali ocenenia HN Clubu

Výkonný riaditeľ, Ing. Marián Kuruc, dňa 25. Júna 2019, v hoteli Villa Plaza v Prešove prebral ocenenie, ktoré nás radí medzi TOP najzdravších firiem Prešovského kraja. Podujatie organizovali Hospodárske noviny, ktoré spolu so svojimi partnermi zo spoločností UniCredit bank, Delloitte a Bisnode zostavili rebríček, s cieľom oceniť zdravé firmy a podporiť podnikateľské prostedie.

Rozširujeme strojný park

by Strojchem

Novým prírastkom do nášho strojného parku bude obrábacie portálové CNC centrum SF-4127, ktoré rozšíri naše možnosti opracovania o súčiastky až do dĺžky 4100mm, čo umožní ponúknuť našim zákazníkom komplexnejšie možnosti výroby strojných celkov.