Oznámenie spoločnosti v súvislosti s Covid-19

by Strojchem

Radi by sme Vás ubezpečili, že aj napriek mimoriadnej situácie spojenej s vypuknutím Covid-19, CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. pokračuje s výrobou.

V súlade s vládnymi požiadavkami sme zaviedli preventívne opatrenia, aby sme ochránili zdravie našich zamestnancov a udržali  našu výrobu v chode.

Všetky obchodné činnosti prebiehajú bez zmeny a sme pripravený vybaviť všetky Vaše požiadavky.

Základné pravidlá

  • osobné obchodné rokovania a návštevy sú do odvolania pozastavené
  • na komunikáciu využívať bežné komunikačné nástroje: email, telefón, videokonferencie,..
  • každému vstupujúcemu šoférovi privážajúcemu tovar bude zmeraná teplota
  • vstup do areálu bude zamedzený všetkým osobám so zistenou teplotou nad 38°C, resp. príznakmi virózy ako aj všetkým osobám bez respirátora, chirurgického rúška alebo inej textilnej ochrany tváre
  • pri všetkých činnostiach dodržiavať osobný odstup (najmenej 2 metre), prísne dodržiavať zákaz fyzického kontaktu ako je podávanie rúk apod.
  • riadiť sa pokynmi strážnej služby  a pokynmi zobrazenými pri vstupe do spoločnosti

Dúfame, že sa situácia čoskoro zlepší a tešíme sa na pokračovanie našej dobrej spolupráce.

Rozšírenie automatizácie baliacich liniek vďaka robotom ABB

by Strojchem

V dôsledku dopytov od našich zákazníkov a súčasnému trendu automatizácie sme s našim obchodným partnerom uzavreli dohodu o zapožičaní robota, ktorý by nakladal produkty na dopravník baliaceho stroja alebo ukladal už zabalený produkt do škatule, palety resp. na presne určené miesto. Po úvodnom zaškolení obsluhy robotov od spoločnosti ABB nám boli dodané dva roboty, ktoré sme umiestnili na vstupe a výstupe. Pre vzorový príklad sme zvolili horalku ako balený produkt.

Začiatkom januára nám bol dodaný komunikačný model, ktorý nám pomohol v komunikácii medzi robotmi ABB a naším baliacim strojom BH-07. ktorý nám umožnil zrýchliť výkonnosť celej zostavy.

Overovanie digitálnych tachografov druhej generácie VDO

by Strojchem

Vážení zákazníci,

od októbra tohoto roku naša autorizované metrologické pracovisko rozšírilo svoje aktivity overovaním digitálnych tachografov druhej generácie VDO,

ktoré sú nových autách nad 3,5 tony nevyhnutnosťou. Naši pracovníci sú profesionálne vyškolení na overovanie nie len analógových ale aj digitálnych tachografov.

V prípade akýchkoľvek otázok sme tu pre Vás.

Zmena právnej formy spoločnosti

by Strojchem

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1. septembra 2019 došlo k zmene právnej formy spoločnosti STROJCHEM, a.s. na spoločnosť s ručením obmedzeným. Nové obchodné meno je CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o.

Zmenou právnej formy ostáva právna subjektivity spoločnosti nedotknutá, ostávajú jej všetky identifikačné údaje (IČO, IČ DPH, bankové účty a pod.) a všetky oprávnenia, licencie, na základe ktorých podnikala pred zmenou právnej formy. Všetky kontaktné údaje spoločnosti, ako sídlo spoločnosti, telefónne a faxové čísla, e-mailové adresy ostávajú nezmenené.

Ocenenie HN Clubu

by Strojchem

Najzdravšie firmy z Prešovského kraja si prebrali ocenenia HN Clubu

Výkonný riaditeľ, Ing. Marián Kuruc, dňa 25. Júna 2019, v hoteli Villa Plaza v Prešove prebral ocenenie, ktoré nás radí medzi TOP najzdravších firiem Prešovského kraja. Podujatie organizovali Hospodárske noviny, ktoré spolu so svojimi partnermi zo spoločností UniCredit bank, Delloitte a Bisnode zostavili rebríček, s cieľom oceniť zdravé firmy a podporiť podnikateľské prostedie.