Rozšírenie automatizácie baliacich liniek vďaka robotom ABB

by Strojchem

V dôsledku dopytov od našich zákazníkov a súčasnému trendu automatizácie sme s našim obchodným partnerom uzavreli dohodu o zapožičaní robota, ktorý by nakladal produkty na dopravník baliaceho stroja alebo ukladal už zabalený produkt do škatule, palety resp. na presne určené miesto. Po úvodnom zaškolení obsluhy robotov od spoločnosti ABB nám boli dodané dva roboty, ktoré sme umiestnili na vstupe a výstupe. Pre vzorový príklad sme zvolili horalku ako balený produkt.

Začiatkom januára nám bol dodaný komunikačný model, ktorý nám pomohol v komunikácii medzi robotmi ABB a naším baliacim strojom BH-07. ktorý nám umožnil zrýchliť výkonnosť celej zostavy.