Certifikovaný

Spoľahlivý dodávateľ

Komplexné služby

Presná strojárska výroba

Presná strojárska výroba

Turning, milling, drilling, grinding,
shaspening, assembly, and more

Turning, milling, drilling, grinding,
shaspening, assembly, and more

More info
More info

Servisné činnosti

Servisné činnosti

Assembly, adjustments, engeneering
and design activities

Assembly, adjustments, engeneering
and design activities

More info
More info

Baliace stroje a linky

Baliace stroje a linky

production, assembly and sales
of packaging machines

production, assembly and sales
of packaging machines

More info
More info

Presná strojárska výroba

Sústruženie, frézovanie, vŕtanie,
vyvrtávanie, brúsenie, hobľovanie...

Viac info

Servisné činnosti

Montáže, opravy, inžinierske
a projektové činnosti

Viac info

Baliace stroje a linky

Konštrukcia, výroba, montáž
a predaj baliacich strojov

Viac info

Spoločnosť CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. je 100 % dcérskou spoločnosťou CHEMOSVIT, a. s.
Naša spoločnosť je partnerom viacerých celosvetovo uznávaných výrobcov pôsobiacich v oblasti výroby polygrafických strojov, robotiky, zariadení na spracovanie plastov, pre potravinársky priemysel, automobilový priemysel, stavebníctvo a iné odvetvia.

Viac o histórii spoločnosti

 • 1934 – Založenie výrobného závodu firmou Baťa zo Zlína
 • 1936 – Začiatok produkcie celofánu
 • 1950 – Začiatok strojárskej produkcie
 • 1964 – Produkcia baliacich strojov
 • 1994 – Privatizácia podniku
 • 1996 – Založenie STROJCHEMu a.s.
 • 1998 – ISO 9001:1994
 • 1999 – Odčlenenie odvetvia ťažkých konštrukcií- dnešný SVITSTROJ AG
 • 1999 – Začiatok modernizácie STROJCHEMu a.s.
 • 2001 – Navýšenie investícií v oblasti CNC strojov
 • 2002 – Odčlenenie výroby baliacich automatov – v súčasnosti Divízia CHEMPACK
 • 2009 – CHEMOSVIT, a.s. odštepný závod STROJCHEM
 • 2010 – spojenie síl servisne orientovanej spoločnosti CHEMOSVIT STROJSERVIS, a. s. a výrobne orientovaného o. z. STROJCHEM do spoločného podniku pod obchodným menom STROJCHEM, a. s.

Spoločnosť je rozdelená na tri divízie a vykonáva tri hlavné podnikateľské aktivity:

Strojárska výroba

Hlavnými aktivitami sú kovoobrábanie, zváranie konštrukcií, montáž skupín a kompletných strojov pre rôzne odvetvia priemyslu. Ponúkame zabezpečenie a opracovanie odliatkov, železných
a neželezných kovov, výrobu valcov, ozubených kolies a iné.

Prioritnou ambíciou je byť systémovým dodávateľom a partnerom v oblasti opracovania, montáže a vývoja strojných celkov so zameraním na spokojnosť zákazníka

Baliace stroje a linky

Zaoberáme sa vývojom, výrobou, montážou, inštaláciami a servisom baliacich strojov typu flowpack, spolu s automatizáciou podľa požiadaviek zákazníka.

Poskytujeme kompletné zabezpečenie projektov: manipuláciu, robotizáciu, nakladanie, balenie, označovanie, triedenie, až po kartónovanie vašich výrobkov. A to od Vášho zadania, až po dodávku, montáž, rozbeh a zábeh liniek.

Servisné činnosti

Ponúkame práce v oblasti strojnej údržby, údržby manipulaćnej techniky, elektroúdržby, merania a regulácie, automatizovaných systémov riadenia technologických procesov, metrológie a kalibrácie, úspory energií, zaškoľovaní vodičov VZV a iných.

Vlastníme oprávnenia a certifikáty na všetky ponúkané sluźby. Držíme krok s dobou a preto sa neustále vzdelávame a zlepšujeme naše služby.

iso-red

EN 1090

iso-blue

ISO 9001

iso-green

ISO 14001

iso-red

ISO 3834:2

Dokumenty k certifikátom sú dostupné v sekcii Na stiahnutie.

Mnoho súčiastok, jeden partner.

Naši klienti

Novinky

Overovanie digitálnych tachografov druhej generácie VDO

Vážení zákazníci, od októbra tohoto roku naša autorizované metrologické pracovisko rozšírilo svoje aktivity overovaním digitálnych tachografov druhej generácie VDO, ktoré sú nových autách nad 3,5 tony nevyhnutnosťou. Naši pracovníci sú profesionálne vyškolení na overovanie nie len analógových ale aj digitálnych tachografov. V prípade akýchkoľvek otázok sme tu pre Vás.

Zmena právnej formy spoločnosti

Vážený obchodný partner, dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1. septembra 2019 došlo k zmene právnej formy spoločnosti STROJCHEM, a.s. na spoločnosť s ručením obmedzeným. Nové obchodné meno je CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. Zmenou právnej formy ostáva právna subjektivity spoločnosti nedotknutá, ostávajú jej všetky identifikačné údaje (IČO, IČ DPH, bankové účty a pod.) a […]

Pracovné príležitosti

Do nášho tímu hľadáme ľudí, ktorí majú dobrú pracovnú morálku, zodpovedný prístup, sú spoľahliví a dôslední.
Otvorené pracovné pozície:
 • Sústružník
 • Frézar
 • Obsluha CNC
 • Zvárač

viac informácií

Top