Certifikovaný

Spoľahlivý dodávateľ

Komplexné služby

Presná strojárska výroba

Presná strojárska výroba

Sústruženie, frézovanie, vŕtanie,
vyvrtávanie, brúsenie, hobľovanie...

Sústruženie, frézovanie, vŕtanie,
vyvrtávanie, brúsenie, hobľovanie...

Viac info
Viac info

Servisné činnosti

Servisné činnosti

Montáže, opravy, inžinierske
a projektové činnosti

Montáže, opravy, inžinierske
a projektové činnosti

Viac info
Viac info

Baliace stroje a linky

Baliace stroje a linky

Konštrukcia, výroba, montáž
a predaj baliacich strojov

Konštrukcia, výroba, montáž
a predaj baliacich strojov

Viac info
Viac info

Presná strojárska výroba

Sústruženie, frézovanie, vŕtanie,
vyvrtávanie, brúsenie, hobľovanie...

Viac info

Servisné činnosti

Montáže, opravy, inžinierske
a projektové činnosti

Viac info

Baliace stroje a linky

Konštrukcia, výroba, montáž
a predaj baliacich strojov

Viac info

Spoločnosť CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. je 100 % dcérskou spoločnosťou CHEMOSVIT, a. s.
Naša spoločnosť je partnerom viacerých celosvetovo uznávaných výrobcov pôsobiacich v oblasti výroby polygrafických strojov, robotiky, zariadení na spracovanie plastov, pre potravinársky priemysel, automobilový priemysel, stavebníctvo a iné odvetvia.

Viac o histórii spoločnosti

 • 1934 – Založenie výrobného závodu firmou Baťa zo Zlína
 • 1936 – Začiatok produkcie celofánu
 • 1950 – Začiatok strojárskej produkcie
 • 1964 – Produkcia baliacich strojov
 • 1994 – Privatizácia podniku
 • 1996 – Založenie STROJCHEMu a.s.
 • 1998 – ISO 9001:1994
 • 1999 – Odčlenenie odvetvia ťažkých konštrukcií- dnešný SVITSTROJ AG
 • 1999 – Začiatok modernizácie STROJCHEMu a.s.
 • 2001 – Navýšenie investícií v oblasti CNC strojov
 • 2002 – Odčlenenie výroby baliacich automatov – v súčasnosti Divízia CHEMPACK
 • 2009 – CHEMOSVIT, a.s. odštepný závod STROJCHEM
 • 2010 – spojenie síl servisne orientovanej spoločnosti CHEMOSVIT STROJSERVIS, a. s. a výrobne orientovaného o. z. STROJCHEM do spoločného podniku pod obchodným menom STROJCHEM, a. s.

Spoločnosť je rozdelená na tri divízie a vykonáva tri hlavné podnikateľské aktivity:

Strojárska výroba

Hlavnými aktivitami sú kovoobrábanie, zváranie konštrukcií, montáž skupín a kompletných strojov pre rôzne odvetvia priemyslu. Ponúkame zabezpečenie a opracovanie odliatkov, železných
a neželezných kovov, výrobu valcov, ozubených kolies a iné.

Prioritnou ambíciou je byť systémovým dodávateľom a partnerom v oblasti opracovania, montáže a vývoja strojných celkov so zameraním na spokojnosť zákazníka

Baliace stroje a linky

Zaoberáme sa vývojom, výrobou, montážou, inštaláciami a servisom baliacich strojov typu flowpack, spolu s automatizáciou podľa požiadaviek zákazníka.

Poskytujeme kompletné zabezpečenie projektov: manipuláciu, robotizáciu, nakladanie, balenie, označovanie, triedenie, až po kartónovanie vašich výrobkov. A to od Vášho zadania, až po dodávku, montáž, rozbeh a zábeh liniek.

Servisné činnosti

Ponúkame práce v oblasti strojnej údržby, údržby manipulaćnej techniky, elektroúdržby, merania a regulácie, automatizovaných systémov riadenia technologických procesov, metrológie a kalibrácie, úspory energií, zaškoľovaní vodičov VZV a iných.

Vlastníme oprávnenia a certifikáty na všetky ponúkané sluźby. Držíme krok s dobou a preto sa neustále vzdelávame a zlepšujeme naše služby.

iso-red

EN 1090

iso-blue

ISO 9001

iso-green

ISO 14001

iso-red

ISO 3834:2

Dokumenty k certifikátom sú dostupné v sekcii Na stiahnutie.

Mnoho súčiastok, jeden partner.

Naši klienti

Novinky

Oznámenie spoločnosti v súvislosti s Covid-19

Radi by sme Vás ubezpečili, že aj napriek mimoriadnej situácie spojenej s vypuknutím Covid-19, CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. pokračuje s výrobou. V súlade s vládnymi požiadavkami sme zaviedli preventívne opatrenia, aby sme ochránili zdravie našich zamestnancov a udržali  našu výrobu v chode. Všetky obchodné činnosti prebiehajú bez zmeny a sme pripravený vybaviť všetky Vaše požiadavky. Základné pravidlá osobné obchodné rokovania a návštevy sú do […]

Rozšírenie automatizácie baliacich liniek vďaka robotom ABB

V dôsledku dopytov od našich zákazníkov a súčasnému trendu automatizácie sme s našim obchodným partnerom uzavreli dohodu o zapožičaní robota, ktorý by nakladal produkty na dopravník baliaceho stroja alebo ukladal už zabalený produkt do škatule, palety resp. na presne určené miesto. Po úvodnom zaškolení obsluhy robotov od spoločnosti ABB nám boli dodané dva roboty, ktoré sme umiestnili na vstupe […]

Pracovné príležitosti

Do nášho tímu hľadáme ľudí, ktorí majú dobrú pracovnú morálku, zodpovedný prístup, sú spoľahliví a dôslední.
Otvorené pracovné pozície:
 • Sústružník
 • Frézar
 • Obsluha CNC
 • Zvárač

viac informácií

Top